Процедура № 3100 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Малко Търново 17.05.2019 29,389.40 лв. без ДДС Продажба на дървесина чрез пряко договаряне Договаряне
Предмет Продажба чрез договаряне на добита дървесина от склад.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1907-1, 1905-4, 1906-1. дб 136.82 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 136.82 куб.м.