Процедури

Процедура № 3120 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 03.06.2019
Втора дата
Начална цена 111,535.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1907 на 03.06.2019 год. - ЛСФ 2019год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1907
Дървесен вид бк,бб,брз,ела,см,яв
Едра 483 куб.м.
Средна 485 куб.м.
Дребна 17 куб.м.
Технологична 542 куб.м.
За огрев 547 куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Всичко 2076 куб.м.