Процедури

Процедура № 3137 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 16.05.2019
Втора дата
Начална цена 25,299.10 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в обект 1906, отд. 147 в; 147 г; 148 и

Данни за дървесината

Обект/и № 1906
Дървесен вид шир
Едра 48 куб.м.
Средна 12 куб.м.
Дребна 30 куб.м.
Технологична 413 куб.м.
За огрев 620 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1123 куб.м.

Документи