Процедури

Процедура № 3138 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 22.05.2019
Втора дата
Начална цена 16,403.71 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в обект 11911, отд. 1184г,

Данни за дървесината

Обект/и № 11911
Дървесен вид шир.,игл.
Едра 210 куб.м.
Средна 138 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
Технологична 328 куб.м.
За огрев 11 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 690 куб.м.

Документи