Процедури

Процедура № 3148 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 17.06.2019
Втора дата
Начална цена 36,559.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 11904 , подотд.:1037 в; 1038 в,д от ДГТ в териториалния обхват на ТП „ДГС - Карнобат”

Данни за дървесината

Обект/и № 11904
Дървесен вид шир
Едра 248 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
Технологична 228 куб.м.
За огрев 171 куб.м.
ОЗМ 16 куб.м.
Всичко 680 куб.м.