Процедури

Процедура № 3149 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 17.06.2019
Втора дата
Начална цена 63,829.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 11905 , подотд.:1116 г от ДГТ в териториалния обхват на ТП „ДГС - Карнобат”

Данни за дървесината

Обект/и № 11905
Дървесен вид шир
Едра 424 куб.м.
Средна 36 куб.м.
Дребна 22 куб.м.
Технологична 348 куб.м.
За огрев 295 куб.м.
ОЗМ 71 куб.м.
Всичко 1196 куб.м.