Процедури

Процедура № 3158 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 19.06.2019
Втора дата
Начална цена 18,966.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1903 , подотд.: 6 р; 8 б, е от ДГТ в териториалния обхват на ТП "ДГС Карнобат"

Данни за дървесината

Обект/и № 1903
Дървесен вид избк, здб, цр, гбр
Едра 47 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 149 куб.м.
За огрев 199 куб.м.
ОЗМ 5 куб.м.
Всичко 400 куб.м.