Процедури

Процедура № 3164 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 20.06.2019
Втора дата
Начална цена 11,975.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1946 на 20.06.2019 год. - ЛСФ 2019год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1946
Дървесен вид бк.ела,см
Едра 37 куб.м.
Средна 58 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 74 куб.м.
За огрев 74 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 245 куб.м.