Процедури

Процедура № 3167 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 24.06.2019
Втора дата
Начална цена 9,095.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на дървесина чрез пряко договаряне
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет „Търг с тайно наддаване” за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 196126-1, 196128-1, 196129-1, 196130-1, 196131-1 и 196132-1

Данни за дървесината

Обект/и № 196126-1, 196128-1, 196129-1, 196130-1, 196131-1 и 196132-1
Дървесен вид бб и чб
Едра 107 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 107 куб.м.