Процедура № 3167 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Чирпан 24.06.2019 9,095.00 лв. без ДДС Продажба на дървесина чрез пряко договаряне Търг с тайно наддаване
Предмет „Търг с тайно наддаване” за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 196126-1, 196128-1, 196129-1, 196130-1, 196131-1 и 196132-1

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
196126-1, 196128-1, 196129-1, 196130-1, 196131-1 и 196132-1 бб и чб 107 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 107 куб.м.