Процедури

Процедура № 3171 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 25.06.2019
Втора дата
Начална цена 18,158.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193116

Данни за дървесината

Обект/и № 193116
Дървесен вид см, бб, бк, гбр
Едра 80 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 256 куб.м.
За огрев 11 куб.м.
ОЗМ 27 куб.м.
Всичко 374 куб.м.