Процедура № 3187 на ДЛС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Тунджа 28.06.2019 32,774.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч в горски насаждения, разкройване на сортименти по БДС, извоз да временен склад и рампиране на прогнозни количества дървесина.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1914, 1915 и 1916 чб, цр, кдб, бл, мжд, кгбр, пкл, тп, ак, пяс, ббрс, лдб, кл 7 куб.м. 124 куб.м. 248 куб.м. 35 куб.м. 1015 куб.м. 0 куб.м. 1429 куб.м.