Процедури

Процедура № 3214 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 05.07.2019
Втора дата
Начална цена 346,703.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци по реда на чл. 66 във вр. с правното предписание на чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”.

Данни за дървесината

Обект/и № 19-12А, 19-14А, 19-15А и 1916А
Дървесен вид широколистна
Едра 653 куб.м.
Средна 24 куб.м.
Дребна 38 куб.м.
Технологична 1942 куб.м.
За огрев 1370 куб.м.
ОЗМ 1361 куб.м.
Всичко 5388 куб.м.