Процедури

Процедура № 3217 на ДГС Сливен

Процедура № 3217 на ДГС Сливен от 05.07.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 05.07.2019
Втора дата
Начална цена 98,219.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“

Данни за дървесината

Обект/и № 19-19, 19-20 и 19-21
Дървесен вид иглолистна и широколистна
Едра 8 куб.м.
Средна 74 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
Технологична 1183 куб.м.
За огрев 86 куб.м.
ОЗМ 126 куб.м.
Всичко 1527 куб.м.