Процедури

Процедура № 3221 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 10.07.2019
Втора дата
Начална цена 52,252.20 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2019г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1923, 1924, 1925
Дървесен вид здб, бл, цр, мжд, гбр, кгбр, кл, бк
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 81 куб.м.
За огрев 2142 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2233 куб.м.