Процедури

Процедура № 3223 на ДГС Сливен

Процедура № 3223 на ДГС Сливен от 09.07.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 09.07.2019
Втора дата
Начална цена 10,234.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”.

Данни за дървесината

Обект/и № 1953
Дървесен вид иглолистна
Едра 0 куб.м.
Средна 12 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 230 куб.м.
За огрев 58 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 301 куб.м.