Процедури

Процедура № 3232 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 11.07.2019
Втора дата
Начална цена 5,429.32 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1942А
Дървесен вид широколистна
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 118 куб.м.
За огрев 79 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 197 куб.м.