Процедури

Процедура № 3233 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 11.07.2019
Втора дата
Начална цена 44,092.80 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Възлагане на добив на дървесина на местни търговци от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1940А и 1941А
Дървесен вид широколистна
Едра 101 куб.м.
Средна 22 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
Технологична 836 куб.м.
За огрев 496 куб.м.
ОЗМ 144 куб.м.
Всичко 1602 куб.м.