Процедури

Процедура № 3234 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 11.07.2019
Втора дата
Начална цена 15,164.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”.

Данни за дървесината

Обект/и № 1943А
Дървесен вид широколистна
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 238 куб.м.
За огрев 160 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 398 куб.м.