Процедури

Процедура № 3242 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 15.07.2019
Втора дата
Начална цена 69,320.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци по реда на чл. 66 във вр. с правното предписание на чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”.

Данни за дървесината

Обект/и № 19-17А и 19-18А
Дървесен вид широколистна
Едра 101 куб.м.
Средна 22 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
Технологична 836 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 144 куб.м.
Всичко 1106 куб.м.