Процедури

Процедура № 3243 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 15.07.2019
Втора дата
Начална цена 43,080.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”.

Данни за дървесината

Обект/и № 1944А
Дървесен вид широколистна
Едра 0 куб.м.
Средна 9 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
Технологична 635 куб.м.
За огрев 424 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1077 куб.м.