Процедури

Процедура № 3270 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 24.07.2019
Втора дата
Начална цена 17,892.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 24.07.2019 г. за Обект № 1957.

Данни за дървесината

Обект/и № 1957
Дървесен вид бл,здб,гбр
Едра 15 куб.м.
Средна 208 куб.м.
Дребна 28 куб.м.
Технологична 437 куб.м.
За огрев 322 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 774 куб.м.