Процедури

Процедура № 3271 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 24.07.2019
Втора дата
Начална цена 32,106.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 24.07.2019 г. за Обект № 1958.

Данни за дървесината

Обект/и № 1958
Дървесен вид бл,цр,здб,гбр
Едра 18 куб.м.
Средна 175 куб.м.
Дребна 35 куб.м.
Технологична 653 куб.м.
За огрев 663 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1334 куб.м.