Процедури

Процедура № 3272 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 24.07.2019
Втора дата
Начална цена 35,198.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 24.07.2019 г. за Обект № 1960.

Данни за дървесината

Обект/и № 1960
Дървесен вид бл,здб,цр,гбр,избк,мжд и др.
Едра 22 куб.м.
Средна 279 куб.м.
Дребна 55 куб.м.
Технологична 700 куб.м.
За огрев 740 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1462 куб.м.