Процедури

Процедура № 3273 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 24.07.2019
Втора дата
Начална цена 20,541.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 24.07.2019 г. за Обект № 1961.

Данни за дървесината

Обект/и № 1961
Дървесен вид бл,цр,здб,избк,гбр
Едра 8 куб.м.
Средна 109 куб.м.
Дребна 18 куб.м.
Технологична 429 куб.м.
За огрев 454 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 891 куб.м.