Процедури

Процедура № 3278 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 26.07.2019
Втора дата
Начална цена 52,368.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1947-1 на 26.07.2019 год.- ЛСФ 2019год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1947-1
Дървесен вид бк,см,дгл
Едра 229 куб.м.
Средна 241 куб.м.
Дребна 17 куб.м.
Технологична 14 куб.м.
За огрев 126 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 627 куб.м.