Процедури

Процедура № 3282 на ДГС Хасково

Процедура № 3282 на ДГС Хасково от 19.08.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 19.08.2019
Втора дата
Начална цена 9,120.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита
Предмет ""Механизирана направа на нови минерализовани ивици на територията на ТП "ДГС Хасково""

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.