Процедури

Процедура № 3285 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 02.08.2019
Втора дата
Начална цена 12,442.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 02.08.2019 г. за Обект № 1962.

Данни за дървесината

Обект/и № 1962
Дървесен вид бл,цр
Едра 2 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 21 куб.м.
Технологична 219 куб.м.
За огрев 344 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 565 куб.м.