Процедури

Процедура № 3293 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 29.07.2019
Втора дата
Начална цена 1,980.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата събиране на офери с обява
Предмет Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.