Процедури

Процедура № 3294 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 01.08.2019
Втора дата
Начална цена 16,803.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“

Данни за дървесината

Обект/и № 19-14Б
Дървесен вид широколистна
Едра 143 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 60 куб.м.
Всичко 203 куб.м.