Процедури

Процедура № 3296 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 02.08.2019
Втора дата
Начална цена 42,590.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“

Данни за дървесината

Обект/и № 19-19А
Дървесен вид иглолистна и широколистна
Едра 8 куб.м.
Средна 66 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
Технологична 468 куб.м.
За огрев 44 куб.м.
ОЗМ 126 куб.м.
Всичко 718 куб.м.