Процедури

Процедура № 3306 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 08.08.2019
Втора дата
Начална цена 19,761.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане добив на дървесина и определяне на изпълнителв обект №1912

Данни за дървесината

Обект/и № обект №1912 ДЛС Граматиково
Дървесен вид бл,здб,цр,бк
Едра 0 куб.м.
Средна 32 куб.м.
Дребна 26 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 883 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 941 куб.м.