Процедури

Процедура № 3310 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 09.08.2019
Втора дата
Начална цена 34,839.09 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Възлагане на добив на дървесина на местни търговци от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1949А
Дървесен вид широколистна
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 772 куб.м.
За огрев 515 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1287 куб.м.