Процедури

Процедура № 3311 на ДГС Сливен

Процедура № 3311 на ДГС Сливен от 09.08.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 09.08.2019
Втора дата
Начална цена 23,810.76 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1946А
Дървесен вид иглолистна и широколистна
Едра 0 куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 556 куб.м.
За огрев 316 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 880 куб.м.