Процедури

Процедура № 3314 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 12.08.2019
Втора дата
Начална цена 68,875.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект №1952 на 12.08.2019 г. от ЛСФ 2019 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1952
Дървесен вид бк,гбр,здб
Едра 44 куб.м.
Средна 134 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
Технологична 135 куб.м.
За огрев 1111 куб.м.
ОЗМ 110 куб.м.
Всичко 1545 куб.м.