Процедури

Процедура № 3315 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 12.08.2019
Втора дата
Начална цена 55,661.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1952-1 на 12.08.2019 год.- ЛСФ 2019год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1952-1
Дървесен вид бк,гбр,здб
Едра 44 куб.м.
Средна 134 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
Технологична 135 куб.м.
За огрев 311 куб.м.
ОЗМ 110 куб.м.
Всичко 745 куб.м.