Процедури

Процедура № 3333 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 16.08.2019
Втора дата
Начална цена 6,400.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Товарене, подвоз и претоварване на прогнозно количество дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 174117
Дървесен вид бк, гбр, здб
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 186 куб.м.
За огрев 214 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 400 куб.м.