Процедури

Процедура № 3341 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 23.08.2019
Втора дата
Начална цена 21,101.35 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 194150, 194151
Дървесен вид бб,здгл,см,бк,гбр
Едра 155 куб.м.
Средна 14 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 235 куб.м.
За огрев 208 куб.м.
ОЗМ 28 куб.м.
Всичко 640 куб.м.