Процедури

Процедура № 3342 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 23.08.2019
Втора дата
Начална цена 72,199.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен

Данни за дървесината

Обект/и № 194152, 194153
Дървесен вид бб,см,здгл,бк,гбр,врб,яв,брз
Едра 62 куб.м.
Средна 38 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 853 куб.м.
За огрев 573 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1521 куб.м.