Процедури

Процедура № 3347 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 26.08.2019
Втора дата
Начална цена 103,055.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОБЕКТИ №1925 И 1926

Данни за дървесината

Обект/и № ОБЕКТИ №1925 И №1926
Дървесен вид здб,бл,цр,бк,гбр,чб,вб
Едра 173 куб.м.
Средна 89 куб.м.
Дребна 136 куб.м.
Технологична 2783 куб.м.
За огрев 1712 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 4893 куб.м.