Процедури

Процедура № 3363 на ДГС Свиленград

Процедура № 3363 на ДГС Свиленград от 04.09.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 04.09.2019
Втора дата
Начална цена 2,289.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина в обект № 1918 от горски територии държавна собственост в района на ТП ДГС Свиленград

Данни за дървесината

Обект/и № 1918
Дървесен вид ор,бд
Едра 2 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 101 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 109 куб.м.