Процедури

Процедура № 3368 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 20.08.2019
Втора дата
Начална цена 8,257.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата директно възлагане
Предмет Възлагане на услугата - сеч и извоз на дървесина до временен склад по реда на чл.27 ал.1 т.1 от Наредбата

Данни за дървесината

Обект/и № 1917
Дървесен вид чб,бб
Едра 0 куб.м.
Средна 79 куб.м.
Дребна 2.9 куб.м.
Технологична 277 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 359.15 куб.м.