Процедури

Процедура № 3369 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 05.09.2019
Втора дата
Начална цена 12,474.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на действително добита дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 174117
Дървесен вид бк
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 198 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 198 куб.м.