Процедури

Процедура № 3375 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 10.09.2019
Втора дата
Начална цена 60,950.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”.

Данни за дървесината

Обект/и № 1955А
Дървесен вид широколистна
Едра 30 куб.м.
Средна 30 куб.м.
Дребна 17 куб.м.
Технологична 764 куб.м.
За огрев 518 куб.м.
ОЗМ 300 куб.м.
Всичко 1659 куб.м.