Процедури

Процедура № 3376 на ДГС Сливен

Процедура № 3376 на ДГС Сливен от 10.09.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 10.09.2019
Втора дата
Начална цена 42,010.75 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1961А
Дървесен вид широколистна
Едра 35 куб.м.
Средна 27 куб.м.
Дребна 14 куб.м.
Технологична 880 куб.м.
За огрев 586 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1542 куб.м.