Процедури

Процедура № 3393 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 05.09.2019
Втора дата
Начална цена 13,617.81 лв. без ДДС
Тип на процедурата Договаряне
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Договаряне
Предмет Покана за провеждане на Договаряне за закупуване на добита дървесина, находяща се на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос на 05.09.2019г.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.