Процедури

Процедура № 3401 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 18.09.2019
Втора дата
Начална цена 85,927.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 1957-1, 1958-1, 1960-1 на 18.09.2019 год.- ЛСФ 2019год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1957-1,1958-1,1960-1
Дървесен вид здб,гбр,бк,цр,лп,бл
Едра 97 куб.м.
Средна 24 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 219 куб.м.
За огрев 650 куб.м.
ОЗМ 156 куб.м.
Всичко 1146 куб.м.