Процедури

Процедура № 3409 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 19.09.2019
Втора дата
Начална цена 79,470.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обекти №1962 на 19.09.2019 год. - ЛСФ 2019 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1962
Дървесен вид бк,см,брз,яв,бб,
Едра 275 куб.м.
Средна 351 куб.м.
Дребна 80 куб.м.
Технологична 404 куб.м.
За огрев 432 куб.м.
ОЗМ 26 куб.м.
Всичко 1568 куб.м.