Процедури

Процедура № 3411 на ДГС Сливен

Процедура № 3411 на ДГС Сливен от 25.09.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 25.09.2019
Втора дата
Начална цена 3,509.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”.

Данни за дървесината

Обект/и № 1965
Дървесен вид иглолистна
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 96 куб.м.
За огрев 25 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 121 куб.м.