Процедури

Процедура № 3414 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 26.09.2019
Втора дата
Начална цена 34,760.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 72 и 73- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 72 и 73
Дървесен вид см, бб, бк
Едра 281 куб.м.
Средна 102 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 383 куб.м.