Процедури

Процедура № 3416 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 26.09.2019
Втора дата
Начална цена 76,509.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обекти №1963 и №1964 на 26.09.2019 год. - ЛСФ 2019 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1963, 1964
Дървесен вид бк,см,яв,ела,дгл,гбр,бб,
Едра 179 куб.м.
Средна 284 куб.м.
Дребна 35 куб.м.
Технологична 477 куб.м.
За огрев 503 куб.м.
ОЗМ 64 куб.м.
Всичко 1542 куб.м.